By Pieter Aspe

Een eilandje voor de Bretonse kust: twee eilandbewoners die met elkaar in gesprek zijn: ‘Heb jij Pierre vandaag al gezien? Nee? Merkwaardig. We zien hem toch elke ochtend op dit tijdstip.’ Pierre is een Bruggeling die zijn vaderland ruim tien jaar geleden verruilde voor de rust en de ongereptheid van de Bretonse kust. Enkele uren later in Brugge. Op de plek van het voormalige klooster van de Arme Klaren, nu een soort verscholen enclave van een twintigtal aantrekkelijke stadswoningen, zijn vier bewoners druk in gesprek gewikkeld nadat het lijk gevonden is van de guy die de Pierre uit de openingsscène blijkt te zijn. Pieter Van In arriveert snel ter plaatse en ontdekt tot zijn genoegen een stukje Brugge dat hij niet kende. Bij de ondervraging van de bewoners stelt Van In immense dat ze allemaal erg aan hun privateness vasthouden. Het lijkt wel alsof ze collectief iets te verbergen hebben. Is de serene stilte van de website slechts schijn? Wat is de band tussen de vier bewoners die de moord becommentariëren? Delen zij meer met elkaar dan hun poetsvrouw? Pieter Van In ontdekt in het verleden van elk van de bewoners elementen die het daglicht niet verdragen.

Show description

Read or Download Eiland (Van In, Book 30) PDF

Similar Crime books

The Inquisitor's Key (Body Farm)

The main riveting and impressive novel to this point in Jefferson Bass’ manhattan instances bestselling physique Farm secret sequence, The Inquisitor’s Key takes forensic investigator Dr. invoice Brockton to Avignon, France, and embroils him in a dangerous non secular secret which could shake the Vatican itself to its very foundations.

Flesh and Bone: A Body Farm Novel

Anthropologist Dr. invoice Brockton based Tennessee's world-famous physique Farm—a small piece of land the place corpses are left to decay that allows you to achieve very important forensic info. Now, within the wake of a surprising crime in within reach Chattanooga, he is referred to as upon by way of Jess Carter—the emerging big name of the state's scientific examiners—to support her get to the bottom of a murderous puzzle.

All Involved: A Novel

A propulsive and bold novel as electrifying because the twine, from a author hailed because the West Coast's Richard Price—a spell binding epic of crime and chance, race, revenge, and loyalty, set within the chaotic streets of South valuable L. A. within the wake of 1 of the main infamous and incendiary trials of the 1990sAt 3:15 p.

Notorious: The Immortal Legend of the Kray Twins

Ever because the Kray twins invited John Pearson to put in writing their 'official' biography greater than 40 years in the past, he has been captivated with them. when they have been jailed in 1969 for thirty years for homicide, Pearson's biography The occupation of Violence loved a cult following one of the younger and was once acknowledged to be the preferred booklet in H.

Extra info for Eiland (Van In, Book 30)

Show sample text content

Natuurlijk. Of wist u niet dat ik ook bij Demaeght en Deckmyn werk? ’ ‘Nee, dat wist ik niet. ’ Ze werkte dus ook voor de andere buren van Snoeck en De Nul. Dat kon toeval zijn, maar Van In geloofde niet in toeval. Dat ze voor Snoeck en De Nul werkte, viel nog te verklaren. Beide heren hadden geen associate die jaloers kon zijn, Demaeght en Deckmyn wel. Van In kon zich niet voorstellen dat een normale, getrouwde vrouw een godin als Silvia in dienst nam. Wie kon haar ongelijk geven? Het vlees was once zwak, je zette de kat beter niet bij de melk. ‘Kunt u ons dat uitleggen? ’ ‘Wat uitleggen? Dat ik voor vier mensen werk die in dezelfde straat wonen? ’ Ze klonk geïrriteerd omdat ze wist wat Van In en zijn collega dachten. Ze kon het hun echter niet kwalijk nemen. Mensen dachten makkelijk dat knappe vrouwen die zelf de kost moesten verdienen, gauw geneigd waren additional diensten aan te bieden om iets bij te verdienen. Ze was once lang geleden opgehouden zich daarover nog op te winden. ‘Het antwoord is heel eenvoudig’, zei ze weer met een glimlach. ‘De Nul heeft me aanbevolen bij Snoeck, Snoeck bij Demaeght en Demaeght bij Deckmyn. ’ Ze vertelde er echter niet bij dat ze de vrouw van Demaeght tijdens het sollicitatiegesprek had toevertrouwd dat ze lesbisch used to be. ‘Meneer De Nul used to be dus uw eerste werkgever. magazine ik vragen hoe u bij hem bent terechtgekomen? ’ ‘Ik heb een paar keer voor hem geposeerd, maar dat doe ik nu niet meer. ’ Van In had moeite om zijn fantasie in bedwang te houden. Ze had naakt voor hem geposeerd en hij had zich aan haar proberen te vergrijpen. Maar waarom was once ze dan bij hem blijven werken? Een andere mogelijkheid used to be dat ze zijn minnares used to be geworden en bij hem werken een dekmantel used to be. Ook die veronderstelling hield geen steek. De Nul used to be vrijgezel. Hij had geen enkele reden om een relatie met Silvia geheim te houden. Integendeel. Welke guy wilde niet gezien worden in het gezelschap van een vrouw als Silvia? ‘Mag ik ook vragen waarom u niet meer voor hem poseert? ’ ‘U bent wel heel nieuwsgierig, commissaris. ’ Van In stak een sigaret op terwijl hij zich een beeld probeerde te vormen van de vrouw die voor hem zat. Ze used to be niet alleen knap, ze used to be ook clever en ze oefende een vreemde aantrekkingskracht op hem uit. ‘Geef toe dat u een mens nieuwsgierig maakt. ’ ‘Zijn mannen dan ook nieuwsgierig? ’ Ze nipte van de Duvel en zette het glas met een based gebaar weer op tafel zonder haar ogen van hem af te wenden. Versavel keek bezorgd omdat hij bang used to be dat ze Van In aan het versieren used to be. ‘U ontwijkt de vraag, mevrouw’, zei hij. Ze glimlachte. Versavel bleef haar ernstig aankijken, als een vleesgeworden bliksemafleider. Van In used to be zijn vriend, het used to be zijn plicht hem te behoeden voor allerlei onheil. Ze bleef glimlachen, haar blik gaf hem een onbehaaglijk gevoel. ‘Jullie willen dus echt weten waarom ik niet meer voor Johannes wil poseren? ’ Ze knikten allebei als schooljongens aan wie een spannend verhaal werd voorgelezen. ‘Eigenlijk heb ik me verkeerd uitgedrukt’, zei ze bijna verontschuldigend.

Rated 4.83 of 5 – based on 12 votes