By A. C. Baantjer

Tijdens de wekelijkse seance in het huis van de blinde Jennifer Jordan, een goed medium, valt een van de aanwezige vrouwen dood van haar stoel. Juist van deze avond had Jennifer Jordan veel verwacht, maar de geesten leken onbereikbaar. Toch voelde ze spanningen in haar nabijheid, het trillen van hartstochten, felle emoties. Er was once iets gaande om haar heen...iets dramatisch, lugubers. Is het de vertoornde geest van een gestorvene die wraak heeft genomen of is een van de aanwezigen de moordenaar? Rechercheur De Cock zoekt de moordenaar bij de levenden, wish, zegt hij: 'Gestorvenen zijn in de hemel of in de hel en uit beide windstreken heb ik nog nooit een moordenaar zien komen.' Toch constateert hij aan het eind van dit boek:'Er is meer tussen hemel en aarde dan wij vermoeden.'

Show description

Read Online or Download De Cock en de moord in seance (De Cock, Book 17) PDF

Similar Crime books

The Inquisitor's Key (Body Farm)

The main riveting and bold novel thus far in Jefferson Bass’ long island occasions bestselling physique Farm secret sequence, The Inquisitor’s Key takes forensic investigator Dr. invoice Brockton to Avignon, France, and embroils him in a dangerous spiritual secret which can shake the Vatican itself to its very foundations.

Flesh and Bone: A Body Farm Novel

Anthropologist Dr. invoice Brockton based Tennessee's world-famous physique Farm—a small piece of land the place corpses are left to decay so one can achieve very important forensic details. Now, within the wake of a surprising crime in close by Chattanooga, he is known as upon by means of Jess Carter—the emerging megastar of the state's clinical examiners—to aid her resolve a murderous puzzle.

All Involved: A Novel

A propulsive and bold novel as electrifying because the twine, from a author hailed because the West Coast's Richard Price—a enchanting epic of crime and chance, race, revenge, and loyalty, set within the chaotic streets of South critical L. A. within the wake of 1 of the main infamous and incendiary trials of the 1990sAt 3:15 p.

Notorious: The Immortal Legend of the Kray Twins

Ever because the Kray twins invited John Pearson to write down their 'official' biography greater than 40 years in the past, he has been enthusiastic about them. when they have been jailed in 1969 for thirty years for homicide, Pearson's biography The career of Violence loved a cult following one of the younger and was once acknowledged to be the preferred e-book in H.

Extra info for De Cock en de moord in seance (De Cock, Book 17)

Show sample text content

De voortekenen lijken mij gunstig. Misschien eens een echte materialisatie. ’ Jennifer Jordan liet haar hoofd wat zakken. ‘Dat is mij in al die jaren nog niet overkomen,’ sprak ze wat bedrukt. Christine lachte. ‘Niet zo somber. Je bent een fantastisch medium. Iedereen erkent dat. Zelfs professor Ten Havelte heeft lovend over je gesproken. ’ Ze drukte de rug van haar hand tegen Jennifers wang. ‘Hoe voel je je vandaag? ’ In haar stem sloop een lichte bezorgdheid. Jennifer Jordan antwoordde niet. Haar gedachten gleden weer terug. Ze had die vreselijke werkelijkheid nooit aanvaard. Ze had nooit in haar blind-zijn berust. Zelfs nu nog niet, zeventien jaar later. Ze was once alleen minder wanhopig dan toen. De jaren hadden haar geleerd met de duisternis te leven. Toch had ze de innerlijke zekerheid dat ze eens weer zou kunnen zien, dat haar blindheid even plotseling zou verdwijnen als ze was once gekomen. Die zekerheid, die innerlijke overtuiging had haar de moed gegeven om ondanks de vele teleurstellingen door te gaan. Tientallen malen had ze haar ogen laten onderzoeken. En steeds weer had males haar verzekerd dat de wetenschap nog niet ver genoeg used to be gevorderd om haar te kunnen helpen. Maar de laatste expert, die zij op aanraden van verre kennissen had bezocht, had haar weer hoop gegeven. Hij durfde het aan, had hij gezegd, een gewaagde operatie, een drieste poging om de poorten van haar ogen opnieuw te openen voor het wonderlijke spel van licht en kleur. Het vreemde used to be dat het idee haar benauwde. Haar aanvankelijke blijheid werd overschaduwd door een aanzwellende angst, alsof ze bang used to be voor een waarheid, die er used to be, maar die ze nu niet kon zien. Ze voelde hoe Christine haar arm beroerde. ‘Zwarte Sophie is er. ’ Er was once een ondertoon van ergernis. ‘Ze is internet binnengekomen. Als mevrouw haar mantel heeft uitgetrokken, kunnen we eindelijk beginnen. De anderen worden al ongeduldig. ’ Ze zweeg even. ‘Je zou haar toch eens moeten berispen. ’ Jennifer Jordan knikte gelaten. ‘Zet Zwarte Sophie hyperlinks naast mij aan tafel. Daar zat ze vorige week ook. Er ging toen een steunende kracht van haar uit. ’ Ze hoorde dat Christine zich wrevelig bewoog. ‘Zoals je wilt,’ sprak ze berustend. ‘Die plaats is nog vrij. Wat dacht je? Zullen we de seance met kruis en bord openen? ’ Jennifer Jordan richtte zich iets op en schoof haar handen uit de wijde mouwen van de glimmend zwarte toga die ze droeg. ‘Dat is goed, Christine,’ sprak ze beminnelijk. ‘Dat lijkt mij een uitstekend idee. ’ Ze merkte dat Zwarte Sophie zwaar hijgend hyperlinks van haar plaats nam. Ze wachtte even tot haar ademhaling weer normaal used to be. ‘Zijn we allen gezeten? ’ Het antwoord was once een licht gemurmel van alle kanten. ‘Zijn de gordijnen goed gesloten? En is het licht voldoende gedempt? ’ Christine knikte. ‘Iedereen en alles is gereed. ’ ‘Wanneer schenk je koffie? ’ Christine boog zich naar voren en schoof het kruis over de tafel naar Jennifers handen. ‘Na het kruis- en bordspel. Bij het binnenkomen hebben allen koffie gehad. Harry heeft de vuile kopjes internet afgeruimd. Hij zal ze weer wassen en klaarzetten voor straks.

Rated 4.06 of 5 – based on 11 votes